%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%af%da%98-3

ظرفیت صدور یک و میلیون و ۵۰۰ کارت هوشمند ملی در کرمان وجود دارد

مدیرکل ثبت احوال کرمان سهمیه این استان برای صدور کارت هوشمند ملی در سال جاری را ۷۰۰ هزار مورد دانست و گفت: این توانایی در کرمان وجود دارد که برای بیش از یک میلیون نفر کارت صادر شود.

139505211211263138351094

آغازویروایش ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ازامروز

آغازاصلاح اطلاعات و ویروایش ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن از۲۸مهرماه یعنی امروز آغاز شده است

%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c

سرشماری آینده ماست، آینده را بی‌پاسخ نگذاریم

مرحله اول سرشماری سال ۱۳۹۵، از امروز آغاز شد و افراد می‌توانند با شرکت در این مرحله از سرشماری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود در قرعه‌کشی ۱۰۰۰ جایزه یک میلیونی نیز شرکت کنند.