×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۷ شهریور - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
تلفن های ضروری شهر نودژ

این بخش شامل شماره تلفن ، آدرس پستی، آدرس وب سایت و … از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ، ادارات ، شرکتهای دولتی ، موسسات و ارگانهای دولتی و خدماتی عمومی ، بیمارستانها ، درمانگاه ها ، مراکز خدمات درمانی ، بانک ها ، دفاتر ، دانشگاه ها ، مدارس ، اماکن ورزشی ، اماکن تفریحی و سرگرمی ، هتل ها و اقامتگاه ها ، مساجد و اماکن زیارتی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی میباشد.

تمامی خطوط با کد جدید۰۳۴می باشند پیش شماره شهر نودژ از ۶۶۴۱به ۴۳۳۷۱و ۶۶۴۰به ۴۳۳۷۰تغییر یافته اند .

توضیح : در طرح جدید همکدسازی شماره تلفنها در استان کرمان کد استان کرمان به ۰۳۴ تغییر کرده است که جهت دریافت شماره های جدید می بایست بر روی بنر زیر کلیک کنید تا وارد صفحه اعلام شماره های جدید استان کرمان شوید .

67454654

شماره تلفننام مرکزردیف
۱۱۰  اطلاعات پلیس۱
۱۱۳  اطلاعات ستاد خبری۲
۱۱۴  اطلاعات ستاد خبری سپاه۳
۱۱۵  اطلاعات اورژانس۴
۱۱۶  اطلاعات حفاظت اطلاعات۵
۱۱۷  اطلاعات خرابی تلفن۶
۱۱۸  اطلاعات تلفن۷
۱۲۱  اطلاعات حوادث برق۸
۱۲۲  اطلاعات حوادث آب۹
۱۲۳  اطلاعات پیام بهداشتی۱۰
۱۲۴  اطلاعات نظارت بر قیمتها۱۱
۱۲۵  اطلاعات اتش نشانی۱۲
۱۲۷  اطلاعات ستاد خبری دادگستری۱۳
۱۳۰  آگاهی۱۴
۱۳۲  کارت اعتباری تلفن۱۵
۱۳۳  تاکسی بی سیم۱۶
۱۳۴  اطلاعات هواشناسی۱۷
۱۳۵  ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات۱۸
۱۳۶  ستاد خبری بازرسی کل کشور۱۹
۱۳۷  رفع مشکلات آنی شهرداری۲۰
۱۳۹  اطلاعات پایانه ها۲۱
۱۴۰  رسیدگی به شکایات پست۲۲
۱۴۱  اطلاعات راه و ترابری۲۳
۱۴۲  بیمه تامین اجتماعی۲۴
۱۴۳  بیمه خدمات درمانی۲۵
۱۴۴  اطلاعات ندای قرآن۲۶
۱۴۵  امر به معروف۲۷
۱۴۷  ندای امداد (هلال احمر)۲۸
۱۴۸  صدای مشاور۲۹
۱۶۲  روابط عمومی صدا و سیما۳۰
۱۶۵  راهنمایی و رانندگی۳۱
۱۶۷  کار و امور اجتماعی۳۲
۱۹۱  داروخانه شبانه روزی۳۳
۱۹۲  اطلاعات اوقات شرعی۳۴
۱۹۳  اطلاعات پست۳۵
۱۹۴  اطلاعات حوادث گاز۳۶
۱۹۵  اطلاعات داروئی۳۷
۱۹۷  نظارت همکانی نیروی انتظامی۳۸
۱۹۹  اطلاعات پرواز۳۹
۴۳۳۷۱۰۰۲- ۴۳۳۷۱۰۰۱بخشداری آسمینون۴۰
۴۳۳۷۰۰۰۰  مخابرات
۴۱
۴۳۳۷۰۲۰۰  بهداشت۴۲
۴۳۳۷۰۲۷۰ –  ۴۳۳۷۰۹۶۶  خدمات کشاورزی۴۳
۴۳۳۷۱۰۰۶-  ۴۳۳۷۰۲۰۶  کمیته امدادامام خمینی(ره)۴۴
۴۳۳۷۰۱۰۰ –  ۱۱۰  حوزه انتظامی۴۵
۴۳۳۷۰۹۸۵  حوزه مقاومت بسیج۴۶
۴۳۳۷۱۵۳۹  خدمات پستی۴۷
۴۳۳۷۰۰۰۸  مایندگی آموزش پرورش۴۸
درانتظار دریافت شماره  همراه مسئول نمایندگی
۴۹
درانتظار دریافت شماره  شورای شهر۵۰
درانتظار دریافت شماره  آب و فاضلاب
۵۱
۴۳۳۷۰۲۰۲-۲۰۱  بانک کشاورزی نودژ۵۲
۴۳۳۷۱۰۰۸  بانک صادرات
۵۳
۴۳۳۷۰۰۷۴  پمپ بنزین۵۴
۶۷۲۰۲۱۲-۴۳۳۷۰۰۱۵  بانک کشاورزی بجگان۵۵
۴۳۳۷۰۲۰۸  آژانس سجاد۵۶
۴۳۳۷۱۲۲۲  آژانس معسود۵۷
۴۳۳۷۰۶۶۹  آژانس توحید۵۸
درانتظار دریافت شماره  آژانس پاتک۵۹
درانتظار دریافت شماره  آژانس بجگان۶۰
درانتظار دریافت شماره  آژانس شهرک۶۱
درانتظار دریافت شماره  آژانس لاریان۶۲
۶۶۲۰۴۵۶-۷  فرمانداری منوجان۶۳
۶۶۲۱۱۹۴  اداره اماکن منوجان۶۴
۶۶۲۰۰۱۸-۶۶۲۰۰۱۳-۶۶۲۱۱۰۱  آموزش و پرورش منوجان
۶۵
۰۳۴۹۶۶۲۱۰۰۸  اداره برق منوجان
۶۶
۰۳۴۹۶۶۲۱۰۰۷  همراه رئیس اداره برق۶۷
۰۳۴۹۶۶۲۱۰۰۶  اتفاقات برق منوجان۶۸
درانتظار دریافت شماره  بیمارستان فاطمیه۶۹
درانتظار دریافت شماره  بیمارستان مباشر کاشانی۷۰
درانتظار دریافت شماره  بیمارستان بوعلی۷۱
درانتظار دریافت شماره  بیمارستان تامین اجتماعی۷۲
درانتظار دریافت شماره  اداره امور مالیاتی۷۳
۳۴۹۶۶۲۰۰۳۹  جهاد کشاورزی۷۴
درانتظار دریافت شماره  آب فاضلاب روستائی۷۵
 درانتظار دریافت شماره  اداره پست منوجان۷۶
درانتظار دریافت شماره  بیمه خدمات درمانی۷۷
درانتظار دریافت شماره  شهرداری منوجان
۷۸
درانتظار دریافت شماره  حراست شهرداری۷۹
درانتظار دریافت شماره بنیاد شهید منوجان۸۰
درانتظار دریافت شماره  تأمین اجتمائی۸۱
درانتظار دریافت شماره  معدن فاریاب۸۲
درانتظار دریافت شماره  پالایشگاه۸۳
درانتظار دریافت شماره  بانک ملی منوجان۸۴
درانتظار دریافت شماره  بانک صادرات۸۵
درانتظار دریافت شماره  سپاه منوجان۸۶
درانتظار دریافت شماره  شبکه بهداشت۸۷
درانتظار دریافت شماره  خدمات خودروئی۸۸
درانتظار دریافت شماره  درمانگاه نودژ۸۹
درانتظار دریافت شماره  خانه بهداشت شهرک۹۰
درانتظار دریافت شماره خانه بهداشت یوسف اباد۹۱
درانتظار دریافت شماره  خانه بهداشت لاریان۹۲
درانتظار دریافت شماره  خانه بهداشت پاتک ۹۳
درانتظار دریافت شماره  خانه بهداشت بجگان۹۴
درانتظار دریافت شماره  مهد کودک نودژ۹۵
درانتظار دریافت شماره  مهدکودک گداری۹۶
درانتظار دریافت شماره  مهد کودک پاتک۹۷
درانتظار دریافت شماره  مهدکودک بجگان۹۸
درانتظار دریافت شماره  مهد کودک لاریان۹۹
۴۳۳۷۱۵۳۹  پست بانک نودژ۱۰۰
۴۳۳۷۱۵۵۱  پست بانک لاریان۱۰۱
درانتظار دریافت شماره  پست بانک پاتک۱۰۲
درانتظار دریافت شماره پست بانک بجگان۱۰۳
۴۳۳۷۱۱۸۵  کافی نت راه فردا نودژ۱۰۴
درانتظار دریافت شماره  دندان پزشکی نودژ۱۰۵
درانتظار دریافت شماره  بیمه خدماتی روستایی نودژ۱۰۶
درانتظار دریافت شماره  مدیریت تامین اجتماعی۱۰۷
۰۳۴۴۳۳۷۱۱۸۵-۴  خیاطی فرشید نودژ۱۰۸
درانتظار دریافت شماره  دهیاری لاریان۱۰۹
درانتظار دریافت شماره  دهیاری موتور پول۱۱۰
درانتظار دریافت شماره  دهیاری خالق اباد۱۱۱
درانتظار دریافت شماره  دهیاری پاتک۱۱۲
درانتظار دریافت شماره  دهیاری بجگان۱۱۳
۰۹۱۳۸۴۶۷۹۶۴  نمایندگی ایرانسل۱۱۴
درانتظار دریافت شماره  موبایل ارش۱۱۵
درانتظار دریافت شماره  موبایل فرزاد۱۱۶
درانتظار دریافت شماره  موبایل محسن۱۱۷
درانتظار دریافت شماره  کبابی شبانه روزی ۱۱۸
درانتظار دریافت شماره  دفتر خانه ثبت اسنادمنوجان۱۱۹
درانتظار دریافت شماره  دفتر خانه ثبت اسناد ۲منوجان ۱۲۰
درانتظار دریافت شماره  مخابرات منوجان۱۲۱
درانتظار دریافت شماره  اداره ثبت اسناد و املاک۱۲۲
درانتظار دریافت شماره  انتقال خون۱۲۳
درانتظار دریافت شماره  هلال احمر۱۲۴
درانتظار دریافت شماره  کمیته امداد استان۱۲۵
۴۳۳۷۱۱۶۱۶  دفتر امام جمعه۱۲۶
درانتظار دریافت شماره  کانون بسیج جوانان۱۲۷
درانتظار دریافت شماره  بنیاد شهید و ایثارگران۱۲۸
۶۶۲۲۵۰۸  خانه معلم منوجان۱۲۹
درانتظار دریافت شماره  جهاد کشاورزی استان (۱)۱۳۰
۳۴۹۶۶۲۰۰۳۹  جهاد کشاورزی(۲)۱۳۱
۳۴۹۶۶۲۲۲۶۳  آبیاری۱۳۲
درانتظار دریافت شماره  جهاد نصر۱۳۳
درانتظار دریافت شماره  جهاد دانشگاهی۱۳۴
۰۳۴۹۶۶۳۵۲۶۹  ارشاد اسلامی۱۳۵
درانتظار دریافت شماره  اوقاف و خیریه۱۳۶
درانتظار دریافت شماره  بازرگانی۱۳۷
درانتظار دریافت شماره  ثبت احوال۱۳۸
درانتظار دریافت شماره  شرکت نفت۱۳۹
درانتظار دریافت شماره  راه و ترابری۱۴۰
درانتظار دریافت شماره  اداره کل دامپزشکی۱۴۱
درانتظار دریافت شماره  تعاون۱۴۲
درانتظار دریافت شماره  گمرک۱۴۳
درانتظار دریافت شماره  مدیریت و برنامه ریزی۱۴۴
درانتظار دریافت شماره  مسکن و شهرسازی۱۴۵
درانتظار دریافت شماره  هواشناسی۱۴۶
درانتظار دریافت شماره  سازمان نقشه برداری۱۴۷
درانتظار دریافت شماره  صدا و سیما۱۴۸
درانتظار دریافت شماره  بسیج اقتصادی۱۴۹
درانتظار دریافت شماره  شیر پاستوریزه۱۵۰
درانتظار دریافت شماره  شیلات۱۵۱
درانتظار دریافت شماره  اداره غله۱۵۲
درانتظار دریافت شماره  فروشگاه اتکا۱۵۳
درانتظار دریافت شماره  فروشگاه رفاه۱۵۴
درانتظار دریافت شماره  فناوری اطلاعات و امار۱۵۵
درانتظار دریافت شماره  خوش نوش۱۵۶
درانتظار دریافت شماره  شهرداری۱۵۷
درانتظار دریافت شماره  شورای شهر۱۵۸
درانتظار دریافت شماره  سازمان عمران۱۵۹
درانتظار دریافت شماره  شهرداری منطقه ۱۱۶۰
درانتظار دریافت شماره  شهرداری منطقه ۲۱۶۱
درانتظار دریافت شماره  شهرداری منطقه ۳۱۶۲
درانتظار دریافت شماره  شهرداری منطقه ۴۱۶۳
درانتظار دریافت شماره  دارایی و امور اقتصادی۱۶۴
درانتظار دریافت شماره  امور مالیاتی۱۶۵
درانتظار دریافت شماره  سپاه پاسداران۱۶۶
درانتظار دریافت شماره  پادگان قهرمان۱۶۷
درانتظار دریافت شماره  پایگاه نوژه۱۶۸
درانتظار دریافت شماره  فرودگاه۱۶۹
درانتظار دریافت شماره  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح۱۷۰
درانتظار دریافت شماره  مهمانسرا و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح۱۷۱
درانتظار دریافت شماره  بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح۱۷۲
درانتظار دریافت شماره  عینک بوعلی۱۷۳
درانتظار دریافت شماره  زندان الوند- جاده تهران۱۷۴
درانتظار دریافت شماره  اداره کل زندانها۱۷۵
درانتظار دریافت شماره  ستاد نیروی انتظامی۱۷۶
درانتظار دریافت شماره  حوزه نظام وظیفه۱۷۷
درانتظار دریافت شماره  آگاهی۱۷۸
درانتظار دریافت شماره  آگاهی جرائم خاص۱۷۹
درانتظار دریافت شماره  مفاسد اجتماعی۱۸۰
درانتظار دریافت شماره  مواد مخدر۱۸۱
درانتظار دریافت شماره  راهنمایی و رانندگی۱۸۲
درانتظار دریافت شماره  پلیس راه جاده تهران۱۸۳
درانتظار دریافت شماره  پلیس راه جاده کرمانشاه۱۸۴
درانتظار دریافت شماره  کیوسک میدان امام.۱۸۵
درانتظار دریافت شماره  دایره تصادفات۱۸۶
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۱ نیروی انتظامی۱۸۷
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۲ نیروی انتظامی۱۸۸
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۳ نیروی انتظامی۱۸۹
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۴ نیروی انتظامی۱۹۰
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۵ نیروی انتظامی۱۹۱
درانتظار دریافت شماره  گزینش۱۹۲
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۷و ۱۹۱۹۳
درانتظار دریافت شماره  پاسگاه ۱۸و ۱۶۱۹۴
درانتظار دریافت شماره  بهزیست۱۹۵
درانتظار دریافت شماره  آموزش و پرورش۱۹۶
درانتظار دریافت شماره  بنیاد شهید۱۹۷
درانتظار دریافت شماره  هلال احمر۱۹۸
درانتظار دریافت شماره  نیروی انتظامی۱۹۹
درانتظار دریافت شماره  روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش۲۰۰
درانتظار دریافت شماره  اداره کل آموزش و پرورش۲۰۱
درانتظار دریافت شماره  آموزش و پرورش ناحیه ۱۲۰۲
درانتظار دریافت شماره  آموزش و پرورش ناحیه ۲۲۰۳
درانتظار دریافت شماره  تالار معلم۲۰۴
درانتظار دریافت شماره  دانشگاه بوعلی سینا۲۰۵
درانتظار دریافت شماره  دانشکده مهندسی۲۰۶
درانتظار دریافت شماره  دانشکده کشاورزی۲۰۷
درانتظار دریافت شماره  دانشکده ادبیات۲۰۸
درانتظار دریافت شماره  دانشکده علوم۲۰۹
درانتظار دریافت شماره  دانشگاه آزاد اسلامی۲۱۰
درانتظار دریافت شماره  دانشگاه پیام نور۲۱۱
درانتظار دریافت شماره  پیام نور مرکز همدان۲۱۲
درانتظار دریافت شماره  دانشگاه علوم پزشکی۲۱۳
درانتظار دریافت شماره  دانشکده پزشکی۲۱۴
درانتظار دریافت شماره  دانشکده دندانپزشکی۲۱۵
درانتظار دریافت شماره  دانشکده پرستاری۲۱۶
درانتظار دریافت شماره  دانشکده پیراپزشکی۲۱۷
درانتظار دریافت شماره  دانشکده بهداشت۲۱۸
درانتظار دریافت شماره  دانشگاه صنعتی۲۱۹
درانتظار دریافت شماره  دانشگاه علمی کاربردی۲۲۰
درانتظار دریافت شماره  وزارت کار و امور اجتماعی۲۲۱
درانتظار دریافت شماره  اداره کل فنی و حرفه ای۲۲۲
درانتظار دریافت شماره  فنی و حرفه ای مریانج۲۲۳
۶۶۲۰۱۴۰-۶۶۲۰۰۴۰  بانک ملی۲۲۴
درانتظار دریافت شماره  بانک پارسیان۲۲۵
 ۰۳۴۹-۶۶۲۰۱۲۰-۶۶۲۰۰۲۳-۶۶۲۰۰۲۴  بانک صادرات منوجان۲۲۶
۶۶۲۱۶۱۰  بانک ملت۲۲۷
درانتظار دریافت شماره  بانک تجارت۲۲۸
۶۶۲۰۱۱۹  بانک کشاورزی۲۲۹
درانتظار دریافت شماره  باک سپه۲۳۰
۰۳۴۹۶۶۲۲۶۷۰  دانشگاه ازادمنوجان۲۳۱
۰۳۴۹۶۶۲۲۵۳۱  بانک مسکن۲۳۲
درانتظار دریافت شماره  بانک رفاه کارگران۲۳۳
درانتظار دریافت شماره  بانک قرض الحسنه قوامین۲۳۴
درانتظار دریافت شماره  بانک قرض الحسنه بسیجیان۲۳۵
درانتظار دریافت شماره  بانک قرض الحسنه مهر۲۳۶
درانتظار دریافت شماره  بانک قرض الحسنه موسی بن جعفر۲۳۷
درانتظار دریافت شماره  صندوق موحدین۲۳۸
درانتظار دریافت شماره  بانک اقتصاد نوین۲۳۹
درانتظار دریافت شماره  بانک سامان۲۴۰
درانتظار دریافت شماره  بانک صنعت و معدن۲۴۱
درانتظار دریافت شماره  بیمه ایران۲۴۲
درانتظار دریافت شماره  بیمه آسیا۲۴۳
درانتظار دریافت شماره  بیمه البرز۲۴۴
درانتظار دریافت شماره  بیمه دانا۲۴۵
درانتظار دریافت شماره  هتل پارسیان ارم۲۴۶
درانتظار دریافت شماره  هتل پارسیان بوعلی۲۴۷
درانتظار دریافت شماره  هتل آرین۲۴۸
درانتظار دریافت شماره  هتل مرمر۲۴۹
درانتظار دریافت شماره  دفتر غار علیصدر۲۵۰
درانتظار دریافت شماره  دفتر سیاحتی علیصدر۲۵۱
درانتظار دریافت شماره  هگمتانه پرواز(خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی)۲۵۲
درانتظار دریافت شماره  دفتر خدمات هوایی (ایر بوعلی)۲۵۳
درانتظار دریافت شماره  دفتر مسافرتی و جهانگردی (فرازتور)۲۵۴
درانتظار دریافت شماره  دفتر خدمات زیارتی۲۵۵
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی تاکسیرانی۲۵۶
درانتظار دریافت شماره  (شیر سنگی) سینا۲۵۷
درانتظار دریافت شماره
  تاکسی تلفنی باباطاهر۲۵۸
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی وحدت(مدرس)۲۵۹
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی شهدا۲۶۰
۰۳۴۹۶۶۲۲۵۰۰  پلیس ۱۰+منوجان۲۶۱
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی اعتمادیه۲۶۲
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی پردیس(پردیس)۲۶۳
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی بوعلی (رسالت)۲۶۴
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی بعثت (بعثت)۲۶۵
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی جانبازان(جانبازان)۲۶۶
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی آپادانا(مجید آباد)۲۶۷
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی امین(جاده فقیره)۲۶۸
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی حکیم(حکیم)۲۶۹
درانتظار دریافت شماره  تاکسی تلفنی گلستان(شهرک فرهنگیان)۲۷۰
۰۳۴۴۳۳۷۱۱۸۳  تعاونی نودژ۲۷۱
۰۳۴۹۶۶۲۲۲۶۳  آبیاری منوجان۲۷۲
درانتظار دریافت شماره  تعاونی ۶۲۷۳
درانتظار دریافت شماره  تعاونی اتو همدان۲۷۴
درانتظار دریافت شماره  سیر و سفر۲۷۵
درانتظار دریافت شماره  عصر ایران۲۷۶
درانتظار دریافت شماره  مینی بوس تلفنی (آلاله کاران)۲۷۷
درانتظار دریافت شماره  ایران خودرو ۱۲۷۸
درانتظار دریافت شماره  ایران خودرو ۲۲۷۹
درانتظار دریافت شماره  ایران خودرو ۳۲۸۰
درانتظار دریافت شماره  ایران خودرو ۴۲۸۱
درانتظار دریافت شماره  امداد خودرو همدان۲۸۲
درانتظار دریافت شماره  امداد خودرو کشوری۲۸۳
درانتظار دریافت شماره  پارس خودرو(سایپا)۲۸۴
درانتظار دریافت شماره  سایپا۲۸۵
درانتظار دریافت شماره  امداد خودرو سایپا کشوری۲۸۶
درانتظار دریافت شماره  شهرکهای صنعتی۲۸۷
درانتظار دریافت شماره  قطعه سازان سینا۲۸۸
درانتظار دریافت شماره  تابلوهای برق فشار ضعیف،متوسط و سیستمهای کنترل۲۸۹
درانتظار دریافت شماره  انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان همدان۲۹۰
درانتظار دریافت شماره  نماسازان۲۹۱
درانتظار دریافت شماره  سکنا اندیش هگمتانه۲۹۲
۰۹۱۳۶۲۵۶۰۲۵  خدمات کامپیوتری طاها۲۹۳
۰۹۱۷۶۹۱۳۶۱۱  پیرایش مسعود۲۹۴
درانتظار دریافت شماره  شرکت کشاورزی ۲۹۵
۰۳۴۴۳۳۰۲۰۱۰  مخابرات منوجان۲۹۶
۰۹۱۷۶۳۹۲۹۶۵  بوتیک سعید۲۹۷
۵۲۲۲۳۹۶  شرکت نفت کهنوج۲۹۸
  هلال احمر۲۹۹
 بلوار جمهوری اسلامی ۳۳۴۵۰۰۱ و ۳۳۴۵۰۰۲-۰۷۶۱ بیمارستان شهید محمدی۳۰۰
بلوار شهید باهنر ۳۳۳۰۵۲۱-۰۷۶۱بیمارستان شریعتی۳۰۱
بلوار امام خمینی ۴-۶۶۶۶۲۴۰-۰۷۶۱بیمارستان کودکان۳۰۲
بلوار جمهوری اسلامی ۳۳۴۷۰۱۰-۰۷۶۱بیمارستان ابن سینا۳۰۳
بلوار امام خمینی، جنب امامزاده سید مظفر ۳۳۳۳۳۳۸ و ۳۳۳۷۵۰۰-۰۷۶۱بیمارستان امام رضا(ع)۳۰۴
بلوار امام خمینی، جنب امامزاده سید مظفر ۳۳۳۳۱۵۸۷ و ۳۳۳۳۳۳۹-۰۷۶۱بیمارستان ام لیلا۳۰۵
بلوار امام خمینی، کوچه ستاد مرکزی ناحیه انتظامی استان هرمزگان ۳۳۳۵۶۵۱ و ۳۳۳۵۶۶۰-۰۷۶۱بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)۳۰۶
بلوار امام، خیابان دانشگاه آزاد ۹-۶۶۷۰۲۸۰-۰۷۶۱بیمارستان خلیج فارس۳۰۷
نودژ شهرک شهید بهشتی خیابان فجر ۷-شماره تماس ۰۹۱۳۸۴۶۷۹۶۴-۰۳۴۴۳۳۷۱۱۸۵-۰۹۳۳۳۴۹۷۹۶۴راهبرنمایندگی ایرانسل ورایتل نودژ۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴

 

 

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی