×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۵ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
معرفی روستای سالارآباد بخش آسمینون نودژ

نودژنیوز:نودژ شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران میباشد جمعیت این شهر به همراه بخش آسمینون در سال ۹۰برابربا۱۶/۳۹۰نفر بوده است فاصه نودژ تا بندرعباس ۱۱۰ کیلومتر است.نودژ دارای تابستان گرم وخشک و زمستان سرد و خشک میباشدوبا میانگین بارندگی ۱۷۰ میلی متر در سال یکی از مناطق کم آب به شمار می اید. گویش مردم نودژی ترکیبی از گویش های بندری و منوجانی بوده است.از لحاظ جمعیتی معروفترین طوایف ساکن در این شهر طایفه درویشان و طایفه لاریها میباشند…

سالار آباد

روستای سالار اباد از سمت شمال به نودژ واز سمت جنوب به جاده بندر عباس واز شرق به رودان واز غرب به اراضی کشاورزی محدود شده است.

 

 

برسی موقعیت جغرافیایی روستای سالار اباد:
روستای در دهستان نودژبخش اسمینون شهرستان منوجان می باشد ودر فاصله ی۱۲ کیلو متری مر کز دهستان یعنی شهر نودژ و۲۰ کیلو متری شهر منوجان قرار دارد روستای سالار اباد از سمت شمال به نودژ واز سمت جنوب به جاده بندر عباس واز شرق به رودان واز غرب به اراضی کشاورزی محدود شده است. از نظر موقعیت جغرا فیایی ای روستا در مختصات ۵۷ در جه و۲۵ دقیقه طول شرقی و۲۷ درجه ۳۱ دقیقه عرض شمال واقع شده است روستای سالار اباد در دشت منوجان از نظر تقسیم های اقلیمی در اقلیم گرم خشک واقع شده است.

 

برسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سر شماری: جمعیت روستا در سال ۱۳۷۵جمعیت روستا ۲۸نفر سرشماری شده است که در سر شماری بعدی (۱۳۸۵)به پنجاه نفر رسیده ونسبت به دوره قبل ۲۲نفر افزایش یافته ودر سال (۱۳۸۸) به ۴۵۲ نفر رسیده است.

 

جمعیت ونرخ رشد روستا طی سال های ۱۳۶۵-۸۸

۱۳۸۸۱۳۸۵۱۳۷۵۱۳۶۵سال
۴۵۲۵۰۲۸جمعیت
۱۰۸٫۳۵٫۹نرخ رشد
۲۳٫۸نرخ رشد کلی

نسبت سنی جمعیت در روستا در سال های ۷۵و ۸۸

۱۳۸۸۱۳۷۵عنوان
درصدتعداددرصدتعداد
۲۴٫۱۱۰۹۵۳٫۶۱۵۰-۱۴

سال

۷۱٫۲۳۲۲۶۰٫۷۱۲۱۵-۶۴

سال

۴٫۷۲۱۱۱۶۵+

سال

۱۰۰۴۵۲۱۰۰۲۸جمع کل

 

نسبت جنسی جمعیت روستا در سال ۸۸

نسبت جنسیزنمردکلگروه سنیردیف
۱۲۱۱۹۲۳۴۲۰٫۴۱
۶۹٫۲۱۳۹۲۲۵٫۹۲
۱۶۴٫۷۱۷۲۸۴۵۱۰٫۱۴۳
۱۱۳٫۳۳۰۳۴۶۴۱۹-۱۵۴
۱۶۴٫۳۲۸۴۶۷۴۲۴-۲۰۵
۱۴۷٫۴۱۹۲۸۴۷۲۹-۲۵۶
۱۱۵٫۴۱۳۱۵۲۸۳۴-۳۰۷
۶۴٫۷۱۷۱۱۲۸۳۹-۳۵۸
۱۱۲٫۶۱۶۱۸۳۴۴۹-۴۵۹
۱۰۰۱۰۱۰۲۰۴۹-۴۵۱۰
۲۲۵۴۹۱۳۵۴-۵۰۱۱
۱۲۵۴۵۹۵۹-۵۵۱۲
۱۵۰۲۳۵۶۴-۶۰۱۳
۱۱۰۱۰۱۱۲۱۶۵+۱۴
۱۲۳٫۸۲۰۲۲۵۰۴۵۲جمع کل

 

در روستادرصد ونرخ موالید

نرخ موالیددرهزارزنمردجمع سال
۲٫۲۱۱۱۳۸۸

تعداد ونرخ مرگ ومیر در روستا طی سال ۱۳۸۸

نرخ مرگ میردرهزارزنمردجمعسال
۴٫۴۱۱۲۱۳۸۸

 

برسی وضعیت جمعیت فعال درروستای سالار اباد براساس امار خانه بهداشت در سال ۱۳۸۸ جمعیت روستا به ۴۵۲ نفر افزایش یافته وجمعیت بالای ۱۰ سال تا ۶۵سال روستا نیز به ۳۶۷نفرمعادل ۸۱٫۲درصدکل جمعیت رسیده است.

 

جمعیت بالای دهسال وشاغلین روستا طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۷۵

بار تکفلدرصد شاغل بالقوه فعالدرصد شاغل به کلجمعبت شاغل درصدکل جمعیتجمعیت بالقوه فعالجمعیتسالشرح
۹٫۳۱۵٫۸۱۰٫۷۳۶۷٫۸۱۹۲۸۱۳۷۵
۵۰۱۳۸۵
۳٫۵۳۵٫۴۲۸٫۸۱۳۰۸۱٫۲۳۶۷۴۵۲۱۳۸۸

بررسی وضعیت سواد در روستای سالار آباد

در روستای سالار آباد یک واحد آموزشی در مقطع ابتدایی وجود دارد درسال ۱۳۸۸بر اساس آمار خانه بهداشت از جمعیت ۴۵۲نفری روستا ۴۰۴نفر(۸۹٫۴)درصد درسن بالای ۶سال هستند که از این تعداد ۱۹۰نفر باسواد می باشند که نسبت با سوادان به کل ۴۲درصد ونسبت به افراد بالای ۶سال ۴۷درصد می باشد که این درصد پایینی است وسواد آموزی نیاز به توجه جدی دارد.

تعداد افراد بالای ۶سال و با سواد روستا طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۵

درصد با سوادبه۶+سالجمعیت باسوادبه کل جمعیتجمعیت باسواددرصد جمعیت ۶+به کل جمعیتجمعیت+۶جمعبتسال
۶۱٫۶۳۹٫۳۱۱۶۴٫۳۱۸۲۸۱۳۷۵
۶۶٫۷۶۴۳۲۹۶۴۸۵۰۱۳۸۵
۴۷۴۲۱۹۰۸۹٫۴۴۰۴۴۵۲۱۳۸۸

 

بارش :در سال[ ۱۳۷۷]۳۷٫۲میلیمتراست که حداقل ان صفر میلیمتر ومربوط به ماه فروردی،مرداد،شهریور،مهر،آبان،آذراست وحداکثران۶۹٫۹میلیمترومربوط به بهمن ماه می باشد درمجموعه فصل زمستان با میزان بارش۱۶۳میلیمترو۸۹در صداز کل بارش ،پرباران ترین فصل سال وفصل بهار با ۴٫۳میلیمترو۱۱درصداز کل بارش فصل تابستان و پایین بودن بارش هستندهمچنین براساس امار حداکثر بارش ۲۴ساعته حداکثر میزان بارش ثبت شده در منطقه به میزان ۴۰٫۶۰ میلیمتر در بهمن ماه بوده است.

وضعیت بارندگی در ایستگاه کهنوج

حداکثربارندگی دریک روزبارندگی ماهانه   ماه
۰۰فروردین
۶٫۶۶٫۶اردیبهشت
۰٫۲۰٫۲خرداد
۱٫۰۱٫۰تیر
۰۰مرداد
۰۰شهریور
۰۰مهر
۰۰ابان
۰۰اذر
۲۹٫۰۴۲٫۰دی
۴۰٫۶۶۷٫۹بهمن
۱۷٫۰۵۳٫۱اسفند

 

اشتغال در بخش عمده اقتصادی:

بر اساس مطالعات میدانی مشاوره در سال ۱۳۸۸تعداد شاغلین روستا حدود۱۳۰نفر می باشد که از این تعداد ۷۹نفر (۶۰٫۸)در بخش کشاورزی ۴۷ نفر (۳۶٫۲)در بخش صنعت و۴نفر(۳درصد)در بخش خدمات فعالیت می نمایند

گروه های عمده شغلی روستا در طی سال ۸۸

درصدتعدادگروه های شغلی
۶۰٫۸۷۹کشاورزی
۳۶٫۲۴۷صنعت
۳۴خدمات
۱۰۰۱۳۰مجموع

 

مسائل ومشکلات اقتصادی:

۱عدم استفاده از دانش غنی بومی در توسعه منطقه

۲کمبود وسایل نقلیه حمل ونقل بارورمسافر درروستا احساس می شود,

۳عدم توجه به صنایع روستایی وصنایع دستی به منظور ایجاد زمینه اشتغال,

۴پایین بودن سطح اشتغال در روستا

مشکلات کشاورزی:

۱کمبود اب کشاورزی وخشک شدن وتخریب باغات

۲عدم کفایت امکانات حمل ونقل

۳کمبود مراکز تولیدی وگیاهی

۴وجود سیلات وتگرگ و سرما زدگی محصولات,

 

برسی های کالبدی:

الف:نوساز

ب:مرمتی ( قابل سکونت)

ج:تخریبی (غیر قابل سکونت:)

برسی کیفیت ابینه روستای سالار اباد

درصدسطح (مترمربع)عنوان
۹۰٫۱۵۹۱۲۱نوساز
۶٫۷۴۳۸۱مرمتی(قابل سکونت)
۳٫۲۲۱۰۳تخریبی(غیرقابل سکونت
۱۰۰۶۵۶۰۵مجموع

نمایی از ابینه تخریب (قابل سکونت)

 

شبکه معابر بین روستا:

الف:معابر اصلی درجه یک

ب:معابر بین روستا

 

آموزشی:

روستا دارای یک مقطع ابتدای می باشد وفقط به اهالی خود روستا سرویس دهی دارد نیاز های اهالی روستا برای مقاطع آموزشی به بالا از طریق حسین اباد ،لاریان و شهر نودژ تامین می شود.

مذهبی:

درسطح روستای سالار اباد کاربری های مذهبی به مساحت ۲۴۱۵متروجود دارد. سرانه کاربردی مذهبی۵٫۳متر مربع می باشد که یک درصد از مساحت کل روستا به خود اختصاص داده شده است.

نمایی از مسجد روستا          نمایی از دبستان روستا

 

نمایی از نگهداری دام در روستا

 

 

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی