×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

نودژنیوز :بــا تبریــک هفتــه کتــاب کــه از 24 آبــان مــاه آغــاز گردیــد بــه ســراغ یکــی از نویســندگان کتـاب اهـل شهرسـتان منوجان رفتیــم تــا گفتگویــی کوتــاه جهــت معرفــی ایشــان داشــته باشــیم.ضمن اینکــه در آینــده نزدیـک به سـراغ سـایر اسـاتید موفــق جنــوب در ایــن عرصــه نیـز خواهیـم رفـت تـا درجهـت معرفــی آثــار ارزشــمند ایــن ...

نودژنیوز:به مناسبت هفته بسیج صبح امروز امام جمعه محترم بخش آسمینون، بخشدار محترم بخش فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج بخش آسمینون با والدین شهداء دیدار از والدین شهدای بخش تجلیل کردند.[gallery link="file" columns="2" size="medium" ...

نودژنیوز:صبح امروز گل افشانی وغبار روبی گلزار شهداء دهستان بجگان مرکز بخش آسمینون (شهرنودژ)باحضور امام جمعه محترم،بخشدار محترم آسمینون ،فرمانده محترم حوزه بسیج فرمانده محترم پاسگاه انتظامی نودژ واعضاء محترم بسیج ،شورای اسلامی بخش آسمینون شورای شهرنودژ شهردار محترم شهرنودژ واعضاء شورای اداری بخش با حضور شهروندان شهر نودژ انجام گرفت .گزارش ...

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی